Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Trygg idrott

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

Du hittar mer om vår värdegrund i idéprogrammet Idrotten Vill.

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen och att vi arbetar efter våra strategiska målsättningar.


Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta utan att riskera att utsättas för detta. 


Om du misstänker missförhållanden inom Sollentunagymnasterna ska du i första hand vända dig till: sportchef@sollentunagymnasterna.se 

Uppförandekod
Gymnastikens Uppförandekod
 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje och gemenskap inom gymnastiken.

 2. Vi underlättar individens utveckling med utgångspunkt i den enskilda utövarens  utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.

 3. Vi är goda förebilder.

 4. Vi respekterar allas lika värde.

 5. Vi respekterar utövarnas personliga integritet.

 6. Vi bidrar till utövarnas utveckling genom att på olika sätt göra dem delaktiga i beslut som rör deras träning och tävling samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.

 7. Vi ansvarar för utövarnas personliga säkerhet i samband med gymnastikverksamhet.

 8. Vi ansvarar för utövarnas hälsa och välmående i samband med gymnastikverksamhet.

 
Sposorer
Samarbetspartners