Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Utbildning i SKAG
Ansvarig för informationen på den här sidan är Anette Berglund. 

ALLMÄNT OM AG-UTBILDNING

Länk till planerade utbildningar inom AG. Tränare bör gå in regelbundet för att se vilka kurser som är planerade. Gäller även domarutbildningar för föräldrar. 

För anmälan till kurs, kontakta utbildningsansvarig. Alla anmälningar inom SKAG ska ha godkänts av utbildningsansvarig innan anmälningar får göras. Själva anmälningen efter godkännande får man gärna göra själv men då informera utbildningsansvarig om det.


DOMARUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRAR
För att barnen ska kunna tävla, behövs 1 domare/4 barn som ska anmälas till tävlingen, därför uppmuntrar vi alla föräldrar att gå domarutbildningen. Domarkursen ger föräldrarna förståelse för AG-gymnastikens tävlingsmoment (steg 1-4) och gör det mycket roligare att följa barnens framsteg.


UTBILDNINGSTRAPPA FÖR TRÄNARE I SKAG

Baskurs barn och ungdom grund, samt påföljande baskurs barn och ungdom inriktning grund
Grundläggande kurs för tränarutbildningar. Inga förkunskaper krävs. 

Ny tränare m. gymnastikbakgrund
Direkt, AG steg 1 (1-4)
Efter 2 terminer på golvet, därefter AG steg 2 (5-6)
Efter 5 år, AG steg 3 (7-10)

Ny tränare, ej gymnastikbakgrund 
Domarkurs AG steg 1 (1-4) får gärna gås direkt, ej domarkrav
Direkt, på golvet 2 terminer
Efter 1 år, AG steg 1 (1-4)
Efter 3 år, Domare AG steg 2 (5-6)
Efter 5 år, AG steg 2 (5-6)


UTBILDNINGSTRAPPA FÖR DOMARE I SKAG

Domarkurs AG steg 1 (1-4)
Får gärna gås direkt, krävs inga förkunskaper. Ger föräldrarna förståelse för AG-gymnastikens tävlingsmoment (steg 1-4), vilket innebär att det blir roligare att följa sitt barns utveckling inom AG.

Domarkurs AG steg 2 (5-6)
Gymnastikbakgrund krävs.


UTBILDNINGSPOLICY
Ledare som har genomgått kurs åtar sig att fortsätta som ledare i föreningen nästkommande termin och blir i annat fall skyldig att själv stå för kurskostnaden.

Kurser ska i första hand bokas i närområdet. MenoOm kursen inte hålls i närområdet eller om datumet inte fungerar, får anmälan ske till kurser utanför Stockholmsområdet. Detta på grund av att det hitintills inom SKAG funnits för få kurstillfällen i närområdet.