Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Avgifter och försäkringar

TRÄNINGSAVGIFT
Träningsavgift betalas varje termin.
Barn & Vuxen-grupper: 1000kr
Barngrupper: 1000kr

Avgiften reduceras inte vid anmälan efter terminsstart, utan det är samma träningsavgift oavsett när anmälan sker.

ÖVRIGA AVGIFTER
Medlemsavgiften gäller ett helt kalenderår och betalas på vårterminen. Medlemsavgiften är 150 kr/gymnast och år. En enkel olycksfallsförsäkring ingår i fullt betald medlemsavgift. Läs mer om basförsäkringen här

FÖRSÄKRINGAR
Sollentunagymnasternas medlemmar är försäkrade i försäkringsbolaget Svedea,
Försäkringarna administreras av försäkringsmäklaren Pensum. 

Olycksfall anmäls genom att man fyller och skickar in en skadeanmälan.