Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Träningsavgifter
Medlemsavgift:
Medlemsavgiften är 150 kr/gymnast och kalenderår. En enkel olycksfallsförsäkring ingår i fullt betald medlemsavgift.

Terminsavgifter:
1h/vecka: 1000kr
1,5h/vecka: 1200kr
2h/vecka: 1300kr
4h/vecka: 1500kr

Tävlingsgrupper och övriga grupper:
Avgifterna baseras på antal träningstimmar i veckan.

Satellitenavgift: (Grupper som tränar i Satelliten)
En avgift på 150 kr tas ut på de gymnaster som tränar i Arena Satelliten. 

Kansliavgift:

Alla betalningar sker via Billmate. För dig som medlem innebär det en smidigare upplevelse vid anmälan och betalning, och fler betalningsmetoder. För samtliga betalningar tar Billmate ut en extern administrationsavgift. Avgiften baseras på fakturans storlek, 9 - 59 kr.

Försäkringar
Sollentunagymnasternas medlemmar är försäkrade i försäkringsbolaget Svedea,
Försäkringarna administreras av försäkringsmäklaren Pensum. 

Olycksfall anmäls genom att man fyller och skickar in en skadeanmälan.

Träningslicens krävs för att gymnasten skall få utföra vissa övningar inom gymnastiksporten och kostar 150 kronor. Detta är en försäkring och betalas på höstterminen. 

Tävlingslicens krävs för att gymnasterna ska få tävla. Detta är en försäkring och betalas på höstterminen. Tävlingslicensen kostar 180 kronor. 

Olycksfallsförsäkringar för gymnaster Klicka här>>

Försäkringsvillkor>> 
Sposorer
Samarbetspartners