Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Om klubben
Sollentunagymnasterna, SG, är en ideell förening som bedriver gymnastik och är ansluten till Svenska Gymnastikförbundet och Riksidrottsförbundet. Sollentunagymnasterna grundades 1979 då den enda dåvarande gymnastikföreningen i Sollentuna, Rotebroflickorna, ombildades för att kunna erbjuda en bredare gymnastikverksamhet som även inkluderade pojkar.

VISION
"En ledande gymnastikförening som förenar bredd och elit med fokus på glädje och kvalitet"

VERKSAMHETSIDÉ
Vi ska erbjuda gymnastikverksamhet för alla barn och ungdomar i Sollentuna och dess närområde. Vi vill skapa en rolig, meningsfull och hälsosam fritid samt möjliggöra för talangutveckling. Vi ger också en god grund för utövning av andra idrotter.

VÄRDEORD
"Glädje, Samarbete, Respekt, Kvalitet, Utveckling"

Föreningen är nu en av de största i Sollentuna med drygt 1.500 gymnaster organiserade i ca 80 olika träningsgrupper som leds av drygt 300 ideella ledare. Föreningen har en anställd sportchef, två anställda tränare i tävlingssektionerna, en ekonomiansvarig och en anställd kanslist.

Varje veckan genomförs 5100 träningstimmar i föreningens regi. Träningarna sker dels i Arena Satelliten vid Sollentuna centrum i Sollentunagymnasternas egen specialutrustade gymnastikhall, men även i gymnastikhallar i de kommunala skolorna runtom i Sollentuna kommun.

Våra barngrupper är grunden i verksamheten där alla barn från 2 år är välkomna. Allt eftersom färdigheterna utvecklas erbjuder vi olika träningsnivåer i våra träningsgrupper.
Föreningen har även tre tävlingssektioner, en för truppgymnastik en för kvinnlig artistisk gymnastik och en för manlig artistisk gymnastik.
Det nyaste tillskottet till föreningen är Parkoursektionen som växt i en snabb takt.

För mer information om sektionerna - se vita spalten högst upp på sidan!

 
 
Sposorer
Samarbetspartners