Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Sollentunagymnasternas verksamhetsidé
VISION
"En ledande gymnastikförening som förenar bredd och elit med fokus på glädje och kvalitet"

VERKSAMHETSIDÉ
Vi ska erbjuda gymnastikverksamhet för alla barn och ungdomar i Sollentuna och dess närområde. Vi vill skapa en rolig, meningsfull och hälsosam fritid samt möjliggöra för talangutveckling. Vi ger också en god grund för utövning av andra idrotter.

VÄRDEORD
Glädje, Kvalitet, Utveckling, Respekt och Samarbete
Våra värdeord ur ett gymnastperspektiv
Sollentunagymnasternas Stadgar
Stadgar för Sollentunagymnasterna

För den ideella föreningen Sollentunagymnasterna, med hemort i Sollentuna kommun. Bildad den 9 augusti 1979.

Stadgarna senast ändrade av årsmötet den: 23 oktober 2013.
 
Sposorer
Samarbetspartners