Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Utbildning
Föreningen har grundutbildning i två steg (grund 1 och 2) som innefattar övningsbank, föreningskunskap, tränarrollen, träningsplanering, passnings- och inlärningsteknik. På de utbildningar, inspirationsdagar och ledarträffar vi anordnar varje termin får ledarna inspiration och stöttning och kan dela erfarenheter med andra ledare. 


För dig som har gått grundutbildning och är nyfiken på fortsatt utbildning:
Utbildningssida Gymnastikförbundet >>


Om du vill att föreningen ska stå för utbildningskostnaden, kontakta kansliet innan du anmäler dig.


Ledarutbildning Grund 1

Grundutbildning 1

Lördag den 19:e oktober klockan 14.00-17.30 i Edsbergsskolans gymnastiksal.

 

Kursen innehåller:

Kunskap om föreningen, Ledarskap/Tränarrollen, Träningsplanering, Motorik, Lekar, Positioner

Grundövningar i matta, hopp, ringar och räck.


Adress till hallen: googlemaps 
Edsbergs torg, 191 52 Sollentuna

Mer information och bild på hallen: http://www.sollentunagymnasterna.se/sida/?ID=45520

 
Sposorer
Samarbetspartners