SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
S O L L E N T U N A G Y M N A S T E R N A

Välkommen till Sollentunagymnasterna
"En ledande gymnastikförening där alla får utvecklas på sin nivå"


KANSLIET
Sollentunagymnasterna
Allfarvägen 4
191 47 Sollentuna


e-post: kansli@sollentunagymnasterna.se
Telefon: 08-35 45 01 (telefontid mån-tor 11.00-12.00)
Brukarenkät idrottsanläggningar Sollentuna kommun
2023-11-23 13:00

Kommunens föreningsstödsenheten har, tillsammans med idrottsdriften, tagit fram en brukarenkät som riktar sig till alla som bokar eller besöker kommunens idrottsanläggningar. 

 

Vi skulle därför önska att alla ledare, föreningsaktiva och föräldrar i föreningen svara på enkäten för att vi skall kunna utveckla och förbättra kommunens anläggningar.

Era synpunkter och svar är viktiga för att vi skall ha attraktiva och besöksvänliga anläggningar. 

Skanna QR-koden för att komma till enkäten.

Intresseanmälan VT24
2023-11-06 13:00

Intresset har varit stort under hösten och vi gör allt vi kan för att kunna erbjuda plats till de som önskar.

 

För att kunna erbjuda fler platser är vi i stort behov av fler som vill engagera sig som ledare och sprida rörelseglädje. Det krävs inga förkunskaper, du kommer få det du behöver från föreningen för att leda gruppen. Du är aldrig ensam då vår målsättning är att skapa trygga team runt barnen. Genom att gå in som ledare i barn-/träningssektionen, får ditt barn en garanterad plats i gruppen.

Är du intresserad av att vara ledare hos oss, läs mer och anmäl dig via länken:
Intresseanmälan ledare>>

 

Anmälan till grupper VT24

Anmälan till våren sker i två steg:

 

 1. Återanmälan för de som redan har en plats i föreningen sker de två första veckorna i december. Ni kommer få mer information när det närmar sig.

 2. Därefter släpper vi platserna för nya medlemmar. Som ny medlem kan du göra en intresseanmälan för att få mer information om vårens platssläpp:
  Intresseanmälan - Platssläpp >>
Höstlovsläger 2023
2023-09-28 14:00

Under höstlovet anordnar Sollentunagymnasterna lägerdagar i Arena Satelliten vid Sollentuna C. Vi kommer att träna både i A-hallen och specialutrustade B-hallen. 

Varje läger är två lägerdagar kl. 09:00-15:00. 

 

30-31 oktober: Höstlovsläger gymnastik 6-9år (födda 2014-2017)

1-2 november: Höstlovsläger gymnastik 10-14år (födda 2009-2013)

1-2 november: Parkourläger

 

Plats:

Arena Satelliten, ingång övre plan, Bygdevägen 7. Vi kommer att träna i A-hallen och B-hallen. B-hallen är utrustad med specialredskap som gropar och trampolin. 

 

Mat:

Lunch ingår och vi äter den på Stinsvillan.

Var noga med att fylla i specialkost och allergier i anmälningsformuläret. 

 

Anmälan:

Antalet platser är begränsat och vi tillämpar principen först till kvarn. Klicka på länkarna ovan eller gå in på bokningssidan för att göra en anmälan: BOKNINGSSIDAN>>

Anmälan är bindande. Återbetalning av avgiften sker endast vid sjukdom/skada som kan intygas av ett läkarintyg. 


Kostnad: 700 kr (administrationsavgift på 39kr tillkommer)

Årsmöte 12 oktober 2023
2023-09-21 19:18

Kallelse till 

Sollentunagymnasternas årsmöte 2023

 

Torsdagen den 12 oktober 2023, kl 18.00-19.00 

Klubben, Satelliten


Samtliga föreningens medlemmar har rätt att delta på årsmötet. Rätt att rösta har medlemmar fr.o.m. det år de fyller 12. Rösträtt kan inte ges vidare via fullmakt.


 

Årsberättelse 2022-2023

Sollentunagymnasterna årsredovisning 2022-2023.pdf


Varmt välkomna! /Styrelsen

_____________________________________________________________________________


Dagordning/föredragningslista

 1. Val av ordförande för årsmötet.

 2. Val av sekreterare för årsmötet.

 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 4. Fastställande av röstlängd för årsmötet.

 5. Fastställande av föredragningslistan för årsmötet.

 6. Val av en protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 9. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 11. Fastställande av medlemsavgifter.

 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.

 13. Val av (valberedningens förslag inom parentes):

 1. föreningens ordförande för en tid av ett år (omval: Marianne Bergström)

 2. ledamöter i styrelsen för en tid av två år (omval: Ola Reppling, Eva Lundqvist Saleh, nyval: Malin Sundström)

 3. en aukt revisor för en tid av ett år (omval: Per-Olof Strand)

 4. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande (omval: Sofie Tuneld (ordförande), omval: Jenny Söderberg, Nyval: Vakant)

 1. Behandling av förslag från medlemmarna

 2. Behandling av förslag från styrelsen 

  a) Styrelsen föreslår följande ändring till stadgarna.

  •     §4 Firmateckning

  •     Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening eller om styrelsen så     beslutar av en eller flera utsedda personer.

 3. Övriga frågor

 

 

Nyheter från våra grupper
Träning, 04/12 14:00 
Barngrupper, 04/12 14:00 
 
Sposorer
Samarbetspartners